Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste návštěvníkem našeho blogu, odběratelem novinek poskytujete nám své osobní údaje. My Vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Neprodáváme žádný produkt, nejste tedy našimi zákazníky, ale návštěvníky blogu.

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Lukáš Kunc, U Dubečské tvrze 1664, Praha 10, který provozuje webové stránky www.moveeatforlife.com, www.moveeatforlife.cz. Lukáš Vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování:

  • Newslettery – pokud jste se přihlásili k odběru nových článků, zasíláme Vám náhled celého článku na Váš email.
  • Soutěže – Pokud se účastníte nějaké naší soutěže, zpracováváme Váš e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z naší databáze vymažeme, pokud nám explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Lukáš Kunc, s využitím dalšího zpracovatele společnosti Wedos, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech.

Abychom mohli měřit, jak se Vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme

poskytovatele služeb pro určité základní analytické operace integrovaného do redakčního systému WordPress v pluginu Jetpack.

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info@moveeatforlife.com.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@moveeatforlife.com.

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 😞 V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů. E-maily s články Vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu na základě Vašeho souhlasu. Odběr našich e-mailů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost. Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také Vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.